2020-05-12

2020-05-12

SSP: D. Giovanni Gramaglia (1981) – D. Giovanni Chiavarino (1994) – Fr. Giuseppe Omedei (2011) – Fr. Carmel Kizhakel (2017) • FSP: Sr. Tommasina Simonato (1940) – Sr. Serafina Milani (1984) – Sr. M. Piera Giarrizzo (2004) – Sr. M. Lorenza Meinero (2016) – Sr. M. Edvige Corbellotti (2017) • PD: Sr. M. Maura Bertozzi (2012) • IGS: D. Michele Grillo (1993) – D. Giovannino Porcu (2017).