2022-08-24

2022-08-24

SSP: Ch. Livio Razzini (1934) – Nov. Haruo Pio Hosobuchi (1943) – Fr. Bruno Tognon (1989) • FSP: Sr. M. Giovanna Salsi (1944) – Sr. Alberta Eudizi (1993) – Sr. M. Giulia Toschi (1999) – Sr. M. Agnese Carozzo (2003) – Sr. Maria Rosa Ballini (2010) – Sr. M. Nunzia Mosso (2016) • PD: Sr. M. Imelda Cattapan (2009) – Sr. M. Elena Ballesteros Gutiérrez (2021) • ISF: Filippo Romano (2010).