2022-09-11

2022-09-11

SSP: D. Pascasio Marsigli (1962) – D. Maggiorino Portaluppi (1996) – Fr. Pierino Panno (2010) – D. Hitoshi Hyakumura (2017) – D. Rodolfo Cira (2018) • FSP: Sr. Amalia Peyrolo (1980) – Sr. Omaira Diaz (2021) • SJBP: Sr. Giovanna Fattori (2019).