2022-09-20

2022-09-20

SSP: D. Daniele Berardo (1944) – Fr. Cristino M. Rifici (1994) • FSP: Sr. M. Teresa Figher (1992) – Sr. M. Pia Delgado (2008) • PD: Sr. M. Nazarena Taricco (1943) – Sr. M. Clelia Nakagawa (1985) – Sr. M. Bambina Tramuta (1989) • SJBP: Sr. Giannina Zonchello (2016) • IGS: D. Dario Moauro (1998) • IMSA: Anna Manca (2012).