2022-03-16

2022-03-16

SSP: D. Domenico Ravina (1982) • FSP: Sr. Giuseppa Dell’Aira (2003) – Sr. Lorenzina Davico (2005) – Sr. Mary Agnesina Piñez (2013) – Sr. M. Chiara De Toni (2020) • PD: Sr. M. Immacolata Tresham (2004) – Sr. M. Tarcisia Pacheco (2016) • SJBP: Sr. Davida Cervo (2018) • ISF: Italo Beretta (2002) – Giancarlo Muti (2019) – Nicola Grasso (2020) – Rosa Merolli Benelli (2021).