2022-03-20

2022-03-20

SSP: D. Antonio Díaz (2008) • FSP: Sr. Adele Aimasso (1997) – Sr. M. Fortunata Arrotta (1999) – Sr. Paola Pérez (2014) • PD: Sr. M. Battista Bettinelli (1993) • AP: Sr. Rosangela Pasquino (1993) • IMSA: Lina Cavestro (2020) • ISF: Emilio Tomassini (1993).